EZELTESİ;Yollar….

Yol mudur mutlu eden, yolculuk mu,varılan mı? Şimdilik bilmiyorum.Ve sanırım bilmek de istemiyorum.O kadar çok uyaranla ,o kadar çok biliyoruz ki, sanırım artık bilmeme hakkımı kullanmak istiyorum. Ben;gerçekliği ispatlanmamış,ben sadece kendi düşüncelerini empoze eden,ben önyargılı,ben saldırgan,ben huzursuz,ben bana ve kimseye...